Strålningsmätare & Maskiner

Strålningsmätare är ett kraftfullt verktyg för att skydda din hälsa och säkerhet. De hjälper dig att mäta nivåerna av strålning i din omgivning, så att du kan ta de nödvändiga åtgärderna för att skydda dig och din familj.

Strålningsmätare är lätta att använda och kan mäta strålning från källor såsom mobiltelefoner, trådlösa nätverk, elektronisk utrustning och kärnkraftverk. De är också användbara för att mäta nivåerna av naturlig bakgrundsstrålning från källor som radon och kosmisk strålning.

Med en strålningsmätare kan du vara säker på att du har kontroll över din exponering för strålning och ta de nödvändiga åtgärderna för att minimera risken för skador på hälsan. Det kan också vara användbart för att m